Społeczny Warsztat Rowerowy

Wśród działań Zupy na Plantach ważne miejsce zajmuje realizowana we współpracy z Żywą Pracownią aktywizacja społeczna osób w kryzysie bezdomności. W ostatnim czasie, dzięki środkom otrzymanym z FIO Małopolska Lokalnie …