Jeśli spotkałaś/eś osobę w kryzysie bezdomności i chcesz wskazać dostępne formy pomocy w Krakowie – pobierz ulotkę przygotowaną przez krakowski MOPS – Dział Pomocy Bezdomnym: TUTAJ

————————————————————————————————————————————

Docieramy z pomocą do osób doświadczających bezdomności w czasie cotygodniowych wyjazdów streetworkingowych

W trakcie trwania pandemii koronawirusa osoby doświadczające bezdomności są jednymi z najbardziej narażonych. Nie mają domu, więc nie mogą w nim zostać. A ze względów bezpieczeństwa mają też bardzo utrudniony dostęp do wsparcie materialnego i pomocy medycznej. Choć coniedzielne spotkania z zupą w ręku na Plantach zostały zawieszone, nie ma mowy, żebyśmy zostawili ich samych. 

Wolontariusze podzieleni są na 2-3 osobowe ekipy wyjazdowe w ilości 8-10 ekip, co tydzień, w każdy wtorek i czwartek. Łącznie wolontariusze otaczają pomocą doraźną blisko 120 osób doświadczających bezdomności, jednak na wiosnę, gdy trwała pierwsza fala epidemii i sporo miejsc pomocowych mocno ograniczyło funkcjonowanie, odwiedzaliśmy 280 osób. Wyjazdy ukierunkowane są poznawanie osób potrzebujących i ich aktualnych potrzeb, budowanie zaufania i towarzyszenie w trudnym okresie niskich temperatur, częstych deszczy i trwającej epidemii.

Regularne odwiedziny i rozmowy podczas wyjazdów streetworkingowych pozwalają zdiagnozować aktualne problemy i dopasować indywidualne, konkretne wsparcie doraźne w postaci ciepłej zupy. środków higienicznych, odzieży, obuwia czy wyposażenia miejsca przebywania w śpiwór, koc, plandekę, itp. Wolontariusze w czasie wyjazdów będą mieć ze sobą produkty, które w razie potrzeby przekazywane są osobom doświadczającym bezdomności, a dla których dostępność takich produktów jest znacznie utrudniona. Dzięki wsparciu wielu darczyńców oraz firm, w tym szczególnie trudnym, zimowym okresie, możemy docierać do odwiedzanych potrzebujących osób z ciepłym posiłkiem, herbatą w termosach, ciastami czy innymi potrzebnymi produktami.

Dziękujemy za Wasze otwarte serca, za gotowość niesienia pomocy i wspierania osób w kryzysie bezdomności, które w czasie pandemii koronawirusa znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Ekipa Zupy na Plantach i Fundacji ZUPA