Społeczny Warsztat Rowerowy

Wśród działań Zupy na Plantach ważne miejsce zajmuje realizowana we współpracy z Żywą Pracownią aktywizacja społeczna osób w kryzysie bezdomności. W ostatnim czasie, dzięki środkom otrzymanym z FIO Małopolska Lokalnie rozwinął się Warsztat Rowerowy – współtworzona przez domnych i bezdomnych przestrzeń reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej, gdzie pracą nad rowerami zajmują się osoby z doświadczeniem bezdomności wspólnie z mechanikami, inżynierami i rzemieślnikami – specjalistami od budowy i napraw rowerów, a zarazem animatorami kultury i streetworkerami pracującymi na co dzień z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Fot. Żywa Pracownia; Przetwórnia Wspomnień i Wandering Photos.

Osoby doświadczające bezdomności uczą się naprawy rowerów, budują rowery cargo, dzielą się swoimi umiejętnościami współprowadząc warsztaty serwisowania rowerów dla lokalnej społeczności, czy dzieci z krakowskiego Domu Dziecka, projektują i wykonują upcyklingowe gadżety ze starych części rowerowych oraz prowadzą warsztaty rękodzielnicze dizajnu rowerowego.

Jeśli macie rowery, które wymagają serwisowania, bądź naprawy – podrzućcie rowery do naszej siedziby na Celną 5, najlepiej wcześniej kontaktując się z ekipą ‘Wrona i Kompany’. Kontakt oraz efekty ich pracy znajdziecie na profilu https://www.facebook.com/wronaikompany.