Mobilna Biblioteka

 

Mobilna Biblioteka towarzyszy działaniom Zupy na Plantach od wielu lat. Najpierw książki wypożyczane były na coniedzielnych spotkaniach na Plantach, a aktualnie wypożyczane są osobom doświadczającym bezdomności również podczas cotygodniowych wyjazdów streetworkingowych w miejsca niemieszkalne Krakowa.

Otóż osoby żyjące na ulicy także czytają! Dzięki budowanym przez lata relacjom wiemy, że odwiedzany co czwartek Pan Józef czyta jedynie biografie, a pani Ewa preferuje literaturę polską, „tylko nie Sienkiewicza”.

Są też miłośnicy reportaży, książek podróżniczych czy nawet… cywilizacji Majów. Jednak to dobry kryminał znajduje się zdecydowanie najczęściej na liście czytelniczych życzeń.

Problem dostępności do kultury i książek dla osób żyjących na ulicy wciąż domaga się rozwiązania, a z uwagi na inne, pilniejsze potrzeby często jest pomijany i marginalizowany. W naszych wieloletnich działaniach chcemy pomagać kompleksowo. Dlatego na bazie budowanych latami relacji otaczamy wsparciem znajome nam osoby w kryzysie bezdomności, dostosowując wsparcie do bieżących potrzeb.

Mobilna Biblioteka pozwala nam przede wszystkim pogłębiać relacje z odwiedzanymi osobami oraz nierzadko daje świetny pretekst do ciekawych dyskusji i rozmów. Często wymiana zdań zaczyna się od recenzji aktualnie czytanych książek, a prowadzi do podzielenia się osobistymi przeżyciami i sprzyja budowaniu zaufania, które na drodze pomocowej jest podstawą mądrego działania organizacji.

Dzięki Wolontariuszom oraz Darczyńcom, którzy chętnie dzielą się przeczytanymi książkami, udaje nam się regularnie odświeżać biblioteczne zapasy, a pozostałe, mniej poczytne książki przekazywać do krakowskiej Książkodzielni.

Chcemy Was zaprosić do wejścia na chwilę do tej chyba najmniej znanej przestrzeni naszych działań.

Posłuchajcie, co opowiadają o Mobilnej Bibliotece i o swoich czytelniczych zwyczajach nasi znajomi bez domu.