Mobilna Biblioteka

 

Mobilna Biblioteka towarzyszy działaniom Zupy na Plantach od wielu lat – początkowo książki wypożyczane były na coniedzielnych spotkaniach na Plantach, a aktualnie wyjeżdżają one wraz z wolontariuszami w niemieszkalne miejsca podczas cotygodniowych wyjazdów streetworkingowych na pustostany i inne miejsca niemieszkalne.

Bowiem osoby żyjące na ulicy także czytają! Dzięki budowanym przez lata relacjom wiemy, że odwiedzany co czwartek podczas wyjazdów streetworkingowych Pan Józef czyta jedynie biografie, a pani Ewa preferuje literaturę polską, „tylko nie Sienkiewicza”.

Są też miłośnicy reportaży, książek podróżniczych czy nawet… cywilizacji Majów. Jednak to dobry kryminał znajduje się zdecydowanie najczęściej na liście zapotrzebowań wyjazdowych.

Problem dostępności do kultury i książek dla osób żyjących na ulicy istnieje, a jednocześnie z uwagi na szereg innych podstawowych potrzeb często jest pomijany i marginalizowany. W naszych wieloletnich działaniach chcemy pomagać kompleksowo. Dlatego na bazie budowanych latami relacji, otaczamy wsparciem znajome nam osoby w kryzysie bezdomności, dostosowując wsparcie do bieżących potrzeb.

Mobilna Biblioteka pozwala nam przede wszystkim pogłębiać relacje z odwiedzanymi osobami oraz nierzadko daje świetny pretekst do ciekawych dyskusji i rozmów. Często rozmowa zaczyna się od czytanych aktualnie książek a prowadzi do podzielenia się osobistymi przeżyciami, powoli budując zaufanie, które na drodze pomocowej jest podstawą mądrego działania organizacji.

Dzięki Wolontariuszom oraz Darczyńcom, którzy chętnie dzielą się przeczytanymi książkami, udaje nam się regularnie odświeżać biblioteczne zapasy a pozostałe mniej czytane książki przekazywać do krakowskiej Książkodzielni.

Chcemy Was zaprosić do wejścia na chwilę do tej chyba najmniej znanej przestrzeni naszych działań.

Posłuchajcie, co opowiadają o Mobilnej Bibliotece i o swoich pięknych historiach z czytaniem nasi znajomi bez domu.