Działania edukacyjne Zupy

Mimo dopiero czterech lat spotkań i działań z osobami doświadczającymi bezdomności, od czasu do czasu jesteśmy zapraszani na różne wydarzenia, by podzielić się doświadczeniem i wiedzą, które zebraliśmy.

I tak w piątek 13 listopada, gościliśmy u Zupa na Pietrynie, gdzie opowiadaliśmy o tym, z jakimi problemami medycznymi spotykamy się u osób w kryzysie bezdomności, które odwiedzamy, jak sobie z tym radzimy i z kim współpracujemy. Łódzka ekipa zupowa ruszać będzie bowiem z nowym projektem Uliczna Misja Medyczna, któremu bardzo kibicujemy!

W środę 18 listopada z kolei opowiadamy o zupowej przestrzeni wsparcia, a pozostałej pomocy dostępnej w Krakowie dla osób w kryzysie bezdomności oraz naszych działaniach streetworkingowych, podczas XI Tygodnia Ekonomii Społecznej, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z małopolskimi uczelniami wyższymi. O swoich działaniach aktywizacyjnych opowiadać będzie też nasza „starsza siostra” ŻyWa Pracownia, a także wiele innych organizacji działających społecznie.