Fundacja ZUPA szuka asystentki/asystenta osób wychodzących z kryzysu bezdomności

Fundacja ZUPA jest zapleczem formalno-administracyjnym inicjatywy społecznej Zupa na Plantach, która od 2016 r. wspiera osoby doświadczające bezdomności prowadząc na ich rzecz szereg działań. Najbardziej rozpoznawalne są niedzielne spotkania na krakowskich Plantach, w trakcie których wspólne jedzenie zupy staje się pretekstem do budowania relacji i zaufania oraz tworzenia przestrzeni otwartości na potrzeby i problemy osób doświadczających bezdomności. Zupa zapewnia również wsparcie materialne, medyczne, prawne, koordynuje pracę wolontariuszy-streetworkerów odwiedzających miejsca niemieszkalne w Krakowie i na jego obrzeżach, organizuje działania edukacyjne i medialne przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczeniu osób borykających się z bezdomnością. A w najbliższym czasie uruchomi pierwsze „Zupowe mieszkanie”, które będzie stanowić ważny element w procesie towarzyszenia w wychodzeniu z kryzysu bezdomności.

„Zupowe mieszkanie” w swoich założeniach ma łączyć pozytywne przykłady z pracy socjalnej realizowanej na rzecz osób doświadczających bezdomności w Polsce i na świecie z charakterem Zupy, gdzie w centrum działań znajduje się człowiek i jego dobro. Jeśli te elementy są bliskie również Tobie zapraszamy do zapoznania się z naszym ogłoszeniem.

Kogo szukamy?

Asystentki/asystenta osób wychodzących z kryzysu bezdomności, które zamieszkają w „Zupowym mieszkaniu”. Dlaczego asystentka/asystent? Ponieważ chcemy, żeby praca z uczestnikami projektu polegała na towarzyszeniu i udzielaniu wsparcia o charakterze podmiotowym nastawionym na indywidualne potrzeby każdego z mieszkańców.

Jaki będzie tryb pracy asystentki/asystenta „Zupowego mieszkania”?

Praca realizowana będzie w elastycznym trybie zgodnie z potrzebami mieszkańców i wykonywanymi na ich rzecz zadaniami.

Jakie obowiązki będą się mieścić w zakresie zadań asystentki/asystenta „Zupowego mieszkania”?

 • Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców w oparciu o dobre praktyki (dokumentowanie realizowanych działań poprzez opracowanie i cykliczną ewaluację, wspólnie z uczestnikami projektu i Zespołem aktywizująco-wspierającym, Indywidualnego Planu Pracy) i z uwzględnieniem specyfiki Zupy na Plantach.
 • Współpraca z Zespołem aktywizująco-wspierającym działającym w ramach kooperacji Fundacji ZUPA i ŻyWej Pracowni.
 • Koordynowanie usług specjalistycznych i opiekuńczych na rzecz mieszkańców.
 • Realizowanie treningów z zakresu m.in. dbania o higienę osobistą, prowadzenia gospodarstwa domowego, umiejętności gospodarowania budżetem, organizowania czasu wolnego, umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Organizowanie kompleksowych działań mających na celu m.in. rozwój kompetencji interpersonalnych, reintegrację społeczną, profilaktykę, prewencję, aktywizację edukacyjną, zawodową i zdrowotną.
 • Pomoc w uporządkowaniu spraw formalnych/urzędowych/finansowych.
 • W razie konieczności zadania z obszaru interwencji kryzysowej.

W zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców i etapu rozwoju projektu zakres obowiązków będzie ewoluować.

Asystentką/Asystentem “Zupowego mieszkania” może zostać osoba:

 • Posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • Znająca system pomocy społecznej oraz metody i techniki pracy z osobami w kryzysie bezdomności i instytucjami społecznymi,
 • Sprawnie korzystająca z narzędzi pracy socjalnej (np. wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny),
 • Posiadająca  umiejętności prowadzenia dokumentacji z zakresu pracy socjalnej (m.in. diagnoza sytuacji; tworzenie analizy SWOT; konstruowanie Indywidualnego Planu Pracy; konstruowanie sprawozdań z realizowanych działań; wystawianie opinii),
 • Znająca problematykę interwencji kryzysowej,
 • Dyspozycyjna i potrafiąca organizować pracę własną,
 • Potrafiąca pracować w zespole i koordynować jego działania,
 • Charakteryzująca się: odpowiedzialnością, samodzielnością, komunikatywnością, odpornością na stres, życzliwością i tolerancyjnym nastawieniem,
 • Znająca krakowskie realia w obszarze instytucji/specjalistów – mile widziane!

Co oferujemy?

 • Pracę w strukturach dynamicznie rozwijającej się i rozpoznawalnej medialnie Fundacji ZUPA oraz udział w realizacji innowacyjnego programu w przestrzeni bezdomności.
 • Wsparcie Zespołu aktywizująco-wspierającego i Fundacji w podejmowanych działaniach.
 • Możliwość rozwoju zawodowego (np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach).
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie wiadomości na adres: rekrutacja@zupanaplantach.pl do 15 grudnia 2020r.

W mailu prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia, dlaczego chcesz współpracować z Fundacją ZUPA oraz mieszkańcami „Zupowego mieszkania” i dlaczego to właśnie z Tobą powinniśmy spotkać się osobiście.