Jeśli spotkałaś/eś osobę w kryzysie bezdomności i chcesz wskazać dostępne formy pomocy w Krakowie – pobierz ulotkę przygotowaną przez krakowski MOPS – Dział Pomocy Bezdomnym: TUTAJ

————————————————————————————————————————————

Docieramy z pomocą do osób doświadczających bezdomności w czasie cotygodniowych wyjazdów streetworkingowych

Ze względu na pandemię spotkania na Plantach są obecnie zawieszone, ale to nie znaczy, że kontakt wolontariuszy z osobami w kryzysie bezdomności się urwał.

Co tydzień jeździmy w tzw. miejsca niemieszkalne, w których ludzie żyją w ekstremalnie trudnych warunkach. Na pustostany, do altan śmietnikowych, kanałów, namiotów, działek.

Dzięki tym regularnym kontaktom, poza konsekwentnym budowaniem relacji i dostarczaniem pilnej doraźnej pomocy rzeczowej (śpiwory, ciepłe ubrania, środki higieny osobistej), jesteśmy w stanie wychwytywać momenty, w których jest potrzebne albo możliwe specjalistyczne wsparcie takie jak pomoc medyczna, skierowanie do noclegowni, skontaktowanie z MOPS-em czy z pracownikiem socjalnym.

Wolontariusze podzieleni na 2-3 osobowe ekipy wyjazdowe w ilości 8-10 ekip, wyjeżdżają w niemieszkalne miejsca Krakowa co tydzień, w każdy czwartek. Łącznie odwiedzają blisko 100-120 osób doświadczających bezdomności, jednak na wiosnę 2020 roku, gdy trwała pierwsza fala epidemii i sporo miejsc pomocowych mocno ograniczyło funkcjonowanie, odwiedzaliśmy blisko 280 osób. Wyjazdy ukierunkowane są na budowanie relacji, poznawanie osób potrzebujących i ich aktualnych potrzeb, budowanie zaufania i towarzyszenie w trudnym okresie niskich temperatur, częstych deszczy i trwającej pandemii.

Regularne odwiedziny i rozmowy podczas wyjazdów streetworkingowych pozwalają zdiagnozować aktualne problemy i dopasować indywidualne, konkretne wsparcie doraźne w postaci ciepłej zupy, środków higienicznych, odzieży, obuwia czy wyposażenia miejsca przebywania w śpiwór, koc, plandekę, itp. Wolontariusze w czasie wyjazdów mają ze sobą produkty, które w razie potrzeby przekazywane są osobom doświadczającym bezdomności, a dla których dostępność takich produktów jest znacznie utrudniona. Dzięki wsparciu wielu darczyńców oraz firm, w tym szczególnie trudnym, zimowym okresie, możemy docierać do odwiedzanych potrzebujących osób z ciepłym posiłkiem, herbatą w termosach, ciastami czy innymi potrzebnymi produktami.

Dziękujemy za Wasze otwarte serca, za gotowość niesienia pomocy i wspierania osób w kryzysie bezdomności, które w czasie pandemii koronawirusa znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Ekipa Zupy na Plantach